.:Algoritmusok és adatszerkezetek I.
VisszaElőreKisebb betűméretNagyobb betűméretNormál betűméretOldal nyomtatása

Általános információk

Képzés

informatikatanár, felsőoktatási szakképzés

Félév

2. év tavaszi félév

Kreditszám

5

Óraszám

2 előadás + 2 laborgyakorlat + 1 konzultáció

Számonkérés

Gyakorlati jegy és kollokvium

Előfeltétel

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 1

Ráépülés

Algoritmusok és adatszerkezetek 2, Feladatmegoldó szeminárium 1.

Tematika

Lásd "Előadás" és "Gyakorlat" menüpont.

Célkitűzés

Alapvető adatszerkezetek és feladatmegoldási stratégiák megismerése.
Oldaltérkép

A portál motorja: CMSimple | CMSimple Legal Notices